1 Şubat 2018

Bugün Türkiye' de kömürlü termik santraller kurmak için Düzenleme Enerji Kurumu çalışmaları hergün basında yer almaktadır. Eskişehir' de Mihalicik İlçesi Koyunağlı beldesinde bir kömürlü termik santral yapılmaktadır. Ayrıca Eskişehir Alpu Beldesinde kömürlü termik santral yapılması düşünülmektedir.

Türkiye bugün tarım topraklarını koruması gerekirken kömür termik santralları kurmaktadır. Muğla Yatağan Termik santrali ile Kütahya Seyitömer Termik Santralıda kömürle çalışmaktadır. Bu Termik santrallar' de kükürtdioksit veya yanmış hidrokarbon külleri oluşmaktadır. Atamosfer atılan kükürtdioksit yağmurlu su ile sülfürik aside dönüşmektedir. Bu da su kaynakları üzerinde asid yağmurlarına yol açmaktadır. Bugün Yatağan ve Kütahya Bölgesinde kükürtdioksit oluşumları çıplak gözle kolaylıkla görülmektedir. 

Diğer taraftan bu atık külleri yeraltı sularına karışarak suları kirlenmesine neden olmaktadır. Termik santraleri bacasına konan filtreler devamlı arızalandığı için burada çalışanlar kanser olmaktadırlar.

Türkiye bugün artık dünyada kullanılmayan kömürlü termik santrallere kurmaktan vazgeçip güneş enerjisi ile rüzgar enerjisine yönelmelidir.

Uzun yıllar Muğla Yatağan Termik Santrali ile Kütahya Termik santralinde yaşanan olaylar dikkate alınmalıdır.

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2018
Eskişehir Web Tasarım